BAYRAKTAR HOCADAN BÜYÜK ESER

İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin emekli hocalarından Prof.Dr. Bayraktar Bayraklı’nın 8 yılda hazırladığı 21 ciltlik Kur’an Tefsiri tamamlandı.

     2001 yılında 1.cildi basılan ‘ Yeni bir anlayışın ışığı altında Kur’an Tefsir’ini 1999 yılında yazmaya başladığını belirten Prof.Dr. Bayraklı yazım işlemini 2006 yılında tamamladı.  

RİZELİ İLAHİYATÇI PROF.DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI KUR’AN TEFSİRİNİ 8 YILDA TAMAMLADI.

Prof.Dr. Bayraktar Bayraklı 21 ciltlik eserin basım işlemi 8 yılda tamamlandı.21 ciltlik Tefsirin ilk cildinde Prof.Dr. Bayraktar Bayraklı yazdığı önsözde şunları yazdı.’Yüce Allah Kamer süresinde üst üste dört defa ‘Andolsunki biz Kur’an’ı düşünen için kolaylaştırdık, düşünen varmı’diye soruyor. Bu ayet, Kur’an’ın düşünen insanlar için kolaylaştırdığını ifade etmektedir. Bu nedenle Allah’ düşünen insan’ aramaktadır.Kur’an’ı anlamanın zor olduğu söyleyenler,onun ele alınıp incelenmesini engelledikleri gibi,derin sırlarıyla beraber kenarda kalmasına da sebep olmuşlardır.

      Kur’an’ı anlayacak kadar geniş ve derin kültüre sahip olmayanlar, bu yetersizliklerini Kur’an’ın yeterince anlaşılamayacağı vehmi ile örtmeye kalkışmışlar ve bu davranışlarıyla ona büyük bir haksızlık yapmışlardır. Kur’an içindeki sırları ancak düşünen, anlamak ve bilmek isteyen kendisine sevdalı olan insanlara açar. Bilen ve düşünen bir beyin ile sevdalı bir gönül birleşirse, Kur’an,o beyin ve sevdalı gönlün elinden tutar ve onu Allah’a yaklaştırır.Düşünmeyen araştırmaya hevesli olmayan ,yüreğinde Kur’an’a verecek kadar sevgi taşımayan insan,Allahın kitabını nasıl anlayabilir.Kalpleri kilitli olan insanlar,Kur’an üzerinde düşünemezler ve onu ellerine almaya cesaret edemezler.Demek ki Kur’an insanların gönlünü açan ilahi bir anahtardır.Kuran’ı yeni bir anlayışla yorumlarken daha önce yapılan çalışmalara bakmayı ihmal etmedik.Yaşadığımız çağın özelliklerini göz önüne alarak,Kuran sevdalılarını, özgün açıklamalarla yüz yüze getirmeyiş amaçladık.Kuranı çağımızın problemleri üzerinde konuşturabilmek için-ki bu dönemin bilgi birikimine sahip olunması şarttır-elimizden geldiğince gayret gösterdik.Bunuda anlaşılır bir dille yazmaya özen gösterdik.

 Tefsir yazmak başlı başına sorumluluk isteyen bir iştir. Bunun farkında olarak, iyi niyetle bu işe kalkıştım. Bugüne kadar birçok tefsir yazılmış, dahada yazılıyor ve yazılacak. İnsanların beyinlerine gönüllerine Kuran nurunu ulaştırmaya çalışma amacını güttük. Allahın yardımı olmaksızın bu etkiyi meydana getirmeniz mümkün değildir’diye yazmış.

Haber:İsMet KÖSOĞLU