BİLGİ İNSANI NASIL ETKİLEMEKTEDİR?

Taoizm’in kurucusu bilge Lao Tzu diyor ki; “Ne kadar bilirsen, o kadar üzülürsün.” Kimine göre korkunun kaynağı olan kimilerine göre onunla birlikte mutluluğun arttığı ve kimilerine göre de az olduğunda veya çok edinildiğinde de acı veren bilgi nedir? Bilgi, suje (konu)  ile obje (nesne) arasındaki ilişkiden doğan her türlü ürün, Öğrenme, araştırma veya gözlem sonucu elde edilen gerçek ve ilkelerin bütünüdür. Bilgi için diğer tanımlamaları sıralarsak, Bilgi;

İnsan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen ad,

Bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen şeyler,

Bir şeyden haberi olma durumu, bir şeyi bilme durumu,

Araştırma, gözlem ya da öğrenme yoluyla elde edilen gerçek,

İnsan zekâsının çalışması sonucu oluşan düşünsel ürün,

Genel olarak ve ilksezi durumunda zihince kavranan temel düşünceler,

Bir yargılama yapabilmek ve bir yargıya varabilmek için gereken öğelerin her biri,

Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlamdır.

Hacı Bektaş-ı Veli; “İki nesne en büyüktür, bilgi ve yumuşaklılık. Bilgi ile doğru yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır.”, Montaigne ; “En az bilinen şeylere, en çok inanılır.” Thomas Gray ise“Cehaletin mutluluk olduğu bir yerde bilge olmak ahmaklıktır.” derken, Thomas Huxley, “Doğa bilgisindeki her büyük gelişme, otoritenin tam anlamıyla reddedilmesiyle mümkün oldu.” demiştir.

“Ne kadar az bildiğimizi anlayabilmek için ne kadar çok şey bilmemiz gerektiği ne kadar gariptir.”Sözünü Benjamin Disraeli sarf etmiş. Konfüçyüs da “Kişi bilgi sahibi olmadan, nasıl insanca olabilir ki?” demiştir. Terry; “Bilgi cesaret, cehalet küstahlık verir” demişti.

Ben de; “Bilginin ölçü birimi ne uzun bir dil, ne de uzun bir sakaldır.”,

“Bilgisiz hayat, yarı ölüm halidir.”, “Bilgi ile acının artış oranı doğrusaldır.”,

“Toplum için en tehlikeli insan, bilgisi olmadığı halde yetkisi olandır.”,

“Erdem bilgi ile olur, bilgi olmazsa toplumu sadece öğrenim görmüş barbarlar istila eder.”,

“İnsan yarasa gibi bilgisizliğinin karanlığına sığınamaz.”,

“Düşünceyi besleyen de bilgidir.”,

“İnsanın tüm bilgisi onu çevreleyen dünyaya aittir.”,

“Kuşku, düş kırıklığı ve keder bilgi ile beraber gelir” diyorum.

Ülkemizde felsefenin bilge annesi Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, Sözcü Gazetesinden Edda Sönmez’in sorularını yanıtlarken; “Acı çekmemizin nedeni bilgisizliktir” demişti. Aynı eşzaman diliminde yani M.S. 2016 yılında, “İyi bir eğitim sözü” sloganı adı altında Türkiye’de evrensel eğitim verdiğini iddia eden, iyi bir eğitim sözü”nü veren, “ İZÜ’nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı “Okuma Oranı Arttıkça Beni Afakanlar Basıyor” sözünü sarf etmişti.

İnsanlığın en çok konuştuğu kavramlardan biri olan bilgi insanı nasıl etkilemektedir? Bilginin varlığı, insana acı mı mutluluk mu vermektedir?

Bir toplumu mutlu, refah hale getirmek erdemli insanlarının sayısının artması ile mümkün erdemli insan ise ancak bilgi ile oluşmaktadır.

Nizamettin Biber