HARUN TAVUKÇUOĞLU’NA YANIT VAR!

SAYIN HARUN TAVUKÇUOĞLU’NUN 12 NİSAN 2014 TARİHLİ YAZISINA AÇIKLAMADIR:

Harun arkadaşım yazısında bana “aday ol sana destek olalım” dediğini, benim kabul etmediğimi, Melik AZAKLI için ayni şeyi sorduğunu ve onun da adaylık düşünmediğini söylediğimi belirtikten sonra seçimler sonrasında seçim gidişatının son bir iki günde değiştiği şeklindeki söylentilerden rahatsızlık duyduğunu ifade etmektedir.

Harun arkadaşımın açıklamaları hem benim açımdan hem de genel anlamda açıklamaya muhtaç hususlar ihtiva etmektedir.

Şöyle ki:

1-Sayın TAVUKÇUOĞLU ile 2013 yılı yazında İkizdere’de uzun görüşme ve sohbetlerimiz olmuştur. Konuşmalarımızda İKİDERE BELEDİYESİNİN geçmişi ve geleceği hakkında karşılıklı görüş alışverişlerimiz olmuştur. Özellikle Hasan Başkan’ın geçen iki dönem hizmetlerinin yetersiz kaldığını, İkizdere için bir çok fırsatın heba edildiğini, dereler ortasında kurulu yerde su sorunu yaşandığını, yeni yapılan hükümet binası ve ‘İKİZDERE EVLERİ’ site inşaatının imar plan ve inşaat ruhsatlarının geri dönülmez hatalar taşıdığını, İkizdere’nin çirkinleştiğini, kanalizasyon, arıtma, genel temizlik hizmetlerinin yetersiz kaldığını, kaza içi araç trafiğinin yönetilemediğini vs. konuştuk. Neticede Hasan Başkan’ın İKİZDERE Belediye Başkanlığını üçüncü defa için hak etmediğini görüş ve düşünce birliği içerisinde karşılıklı ifade ettik. Yeni dönemde aday olarak kimler var diye karşılıklı sorup soruşturduk. Kardeşimin adaylığını duyduğunu söyledi. Öyle bir söylenti olduğunu fakat verilmiş bir kararının olmadığını söyledim. Kendilerinden adaylık düşünen olup olmadığını sordum. Olmadığını söyledi. Seçimlere kadar iyi bir aday çıkması temennisinde bulunduk. İyi bir aday çıkmaması halinde Hasan Başkan ile devam edilebileceğini de konuştuk. Benim açımdan konuştuklarımız bunlardı. ‘Kendisine adaylık teklif ettim’ şeklindeki ifadesini de sevimsiz bulduğumu söylemeliyim. Harun arkadaşımın konuşmamızdan çıkardığı neticeler sanki daha farklı neticelerdir. Ben kendimi sade bir İkizdere’li vatandaş olarak konumlandırmış iken Harun arkadaşımız kendisini sanki biraz daha ‘ tayin edici’ bir rolde gördüğü anlaşılmaktadır. İkizdere’yi ailece sevdikleri, benimsedikleri, sıklıkla gelip gittiklerine bakılacak olursa İKİZDERE ile ilgili konularda söz hakkı ve söz sahibi olduklarını kabul etmekle birlikte, başkalarından daha çok söz hakkı sahibi oldukları şeklindeki düşünce elbette kabul edilemez.

2-Harun arkadaşımın 30 mart 2014 İkizdere seçimlerinde izahı zor bir gayretkeşlik içerisinde olmuştur. Kendisi adeta AKP teşkilatını ve başkan adayı Hasan Bey’i arka planda bırakacak ölçüde rol üstlenmiştir. Seçimlerde nerde ise bir aydan fazla bir zamanını İKİZDERE’de, seçim kampanyasında geçirmiştir. Bütün aile ve akrabasını da nerde ise seferber etmiştir. Bu aşırıya kaçan tutumu İkizdere’de, bilhassa Hasan Bey dışındaki başkan adayları, taraftarları ve bir kısım İKİZDERE’LİLER arasında rahatsızlık ve neticede seçim sonuçları hakkında bazı tereddütler yaratmıştır. Sayın Tavukçuoğlu’nun seçim sonuçlarına etkili olacak hileli işlere bulaşacağına da şahsen inanmıyorum.

3-Kardeşim Melik AZAKLI’NIN adaylığı; kendisinin de açıkladığı gibi, kendi kuşağı ve kendi yaş grubundan arkadaşlarının teşviki ile ortaya çıkmıştır. İkizdere ile yakından ilgili birçok İkizdereli; İkizdere’nin yeni bir Başkana, taze bir heyecana ihtiyacı olduğunu düşünerek mutlaka yeni bir aday bulunmasını istemişlerdi. Böyle bir isteğin tezahürü olarak ve epeyce geç kalınmak suretiyle kendisi de AKP’li olduğu halde bağımsız adaylığı söz konusu olmuştur. Adaylığı aile içerisinde yeterince tartışılmadan ortaya çıkmıştır. Neticede AKP ve ERDOĞAN rüzgarına ve geç kalmış bir seçim kampanyasına, ayrıca Hasan Başkan lehine ateşli taraftarlara rağmen iyi sonuç alınmıştır. Demokrasiye katkısı olmuştur. İKİZDERE belediyesinin 3. Dönem Başkanlığını yapacak Sayın Hasan Köseoğlu’na motivasyon kazandırmıştır. Bu vesile ile Melik AZAKLI ve kampanyasında ona destek verenleri tebrik ve ailemiz adına her birine teşekkür ediyorum.

Son olarak seçimler sonrasında Sayın Başkan Hasan KÖSEOĞLU’nu telefonla arayıp tebrik etmede geciktim, sonrasında da arayamadım. Bu vesile ile kendisini tebrik eder, üçüncü döneminde ilk iki dönemini unutturacak icraatlar yapılmış olmasını temenni eder başarılar dilerim.
Tüm İKİZDERELİLERE sevgi ve saygılarımla.

16,4,2014
KIYASETTİN AZAKLI