Osmanlı Arşivlerinde İkizdere

·  Osmanlı arşivlerinde İkizdere

Evliya Çelebi Seyahatnamesinden…

Rize kazasına mülhak Kuraiseba nahiyesinde beheri arzen yarım ve tulen bir saat vüsatında altı kıta orman olup bu ormanlarda olan eşcarın ekserisi çam , kızılağaç, pelit ve gürgenden ibarettir.

Kuraiseba nahiyesinin bazı köylerinde senevi tahminen beş yüz top kadar kaba keten bezi ve yününden siyah şal ve çorap necs ve imal olunup civar nahiyelere nakil ve füruht olunur.

Rize kazasına tabi Kuraiseba nahiyesinde meşahir-i ehlullahdan makam-i ali olmayup fakat hayli nam kitab-i meşhurun musannifi olan zatın nahiye-i mezkurada Hayatlı karyesinde bir mağara gibi makam olup ekser ulema ziyaret ederler. 

Kuraiseba nahiyesine tabi Van karyesinde bir orman içinde nebean eder bir ılıcık su olarak bu suyun cereyan ettiği yerde beyaz taş hasıl olup bu taştan kireç ve kendisinde nuhas rahihası olduğu misillü uyuz ve kaşıntı vesair emraza dahi menfaati vardır.

·  İkizdere’nin Osmanlı Arşivlerinde 1870’li yıllara ait durumu.

Kurayiseba nahiyesinde Tarımsal veriler

·  Kurayiseba Nahiyesinde Nüfus Sayısı

·  Trabzon Sancağına ait Maaş ve Vergi Dökümü

·  Kurayiseba Nahiyesinde Sayım Sonuçlarına dair belgenin Türkçe açıklaması.

·   Tabzon Sancağına kazaların uzaklıkları

·  1880’li yıllarda Osmanlı kayıtlarında Trabzon Sancağındaki nüfus

·  BELGELERİN TAMAMI

BELGELERİN TAMAMI BURADA

Bu bilgi ve belgelere daha kapsamlı olarak; Sayın Hocamız araştırmacı-yazar Osman ÇOŞKUN’un Hazırladığı İkizdere konulu kitabında bulabileceksiniz.